Alomvattende zorg voor moeder en kind 

Over mij

 

Lactatiekundige Zeeland is mijn eigen praktijk. Mijn naam is Anaela Strutz en ik ben geboren en getogen in Duitsland en leef sinds 22 jaar in Nederland. Voor de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk was ik jaren contactpersoon en ik heb er zoveel plezier bij ervaren dat ik hiervan mijn beroep heb gemaakt. 

Ik lever alomvattende zorg voor moeder en kind en noem mijzelf ook weleens holistisch lactatiekundige omdat ik moeder en kind niet los van elkaar zie. Ze zijn een eenheid. Ze waren het maanden lang in de buik en ook na de bevalling zijn moeder en kind nog onlosmakelijk met elkaar verbonden. Baby's spiegelen hun ouders, ze zijn zo klein en toch de grootste leermeester die je kan vinden. Mijn kinderen hebben mij mooie lessen geleerd. Ik zie mijzelf als een wegwijzer, een raadgever. Ik wijs jullie opties aan en jullie kiezen de weg die bij jullie past. Mijn adviezen zijn altijd uiterst zorgvuldig gekozen en met respect voor jullie individuele wensen en mogelijkheden. 

Sinds november 2011 ben ik vrijgevestigd lactatiekundige IBCLC en lid van De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen


Wat is een lactatiekundige IBCLC
Ieder lid van de NVL heeft een opleiding gevolgd, een internationaal examen afgelegd en mag de titel ‘lactatiekundige IBCLC’ voeren, wat staat voor International Board Certified Lactation Consultant. Vervolgens moet de lactatiekundige zich iedere vijf jaar recertificeren. Dit heb ik in 2016 gedaan.

Bereikbaarheid
Om mijn hulp in te kunnen schakelen heb je geen verwijsbrief nodig. Ik ben alle werkdagen van de week van 9.00-17.00 bereikbaar.  In noodgevallen kan jij mij ook gewoon avonds of in het weekeind mailen. Mijn werkgebied is voornamelijk Zeeland, maar voel je vrij om van overal vandaan te benaderen als je vragen hebt of een email- of telefonisch consult wil.

Corona update

Door deze crisis ging ik opnieuw nadenken over de vormgeving van mijn praktijk. Ik heb inmiddels besloten om als lactatiekundige werkzaam te blijven. Dit jaar worden mijn consulten vaak nog vergoed door de ziektekostenverzekering, volgend jaar zal ik geen lid meer zijn van de NVL en zal de vergoeding voor ouders stoppen. Ik ben de druk en de marktwerking in de zorg beu. Ik zal nog steeds de beste zorg voor moeder en kind leveren (ik raak niet kwijt wat ik jarenlang aan kennis heb opgebouwd) maar ik stap bewust uit "samenwerkingsverbanden" die geen samenwerking zijn. 
Disclaimer:
Een lactatiekundige IBCLC is geen arts en mag geen medicatie voorschrift geven. Het antwoord op uw vragen (wat betreft het gebruik van medicatie bij borstvoeding) is een op literatuurstudie gebaseerde informatie/advies en geen medicijnrecept. Ik maak hiervoor o.a. gebruik van de nieuwste uitgave van “Medication and mother’s milk” van Thomas Hale en van de kennis van  Embryotox in Berlijn.